45ste editie 27 januari - 7 februari 2016

Hubert Bals Fonds

<strong>Los Hongos</strong>
<strong>Qissa</strong>
<strong>Wadjda</strong>
<strong>Fat Shaker</strong>
<strong>De jueves a domingo</strong>
<strong>Neighbouring Sounds</strong>
<strong>Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives</strong>

Het Hubert Bals Fonds is opgericht met het doel om hulp te bieden bij de realisatie van opmerkelijke of belangrijke speelfilms van vernieuwende en getalenteerde filmmakers uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en delen van Oost-Europa.

In veel landen in deze regio's is het voor filmmakers zeer moeilijk om een film te realiseren. Zo ontbreekt het vaak aan lokale financiering en zijn mogelijkheden voor filmeducatie en filmdistributie veelal afwezig. Soms gaat het om regio's waar bovendien beperkte ruimte is voor vrije culturele expressie. Het stimuleren van een onafhankelijke filmcultuur in deze landen is daarmee van belang.

Filmmakers uit ontwikkelingslanden worden in hun taak geholpen door het Hubert Bals Fonds. De bescheiden bijdragen van het HBF spelen vaak een essentiële rol bij de realisatie van films uit deze landen. Deze rol kan het HBF vervullen omdat het fonds actief is op cruciale momenten van het productieproces (de scriptontwikkeling en de postproductie) en omdat de steun van het fonds vaak een hefboomfunctie kan hebben voor het aantrekken van andere financiers.

Sinds de oprichting van het HBF in 1989 zijn meer dan 1000 projecten uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en delen van Oost-Europa ondersteund met een bijdrage.

Bijdragen en selectierondes
In 2014 heeft het HBF bijna € 500.000 tot zijn beschikking. Hiermee is het fonds in staat om individuele bijdragen toe te kennen van maximaal € 10.000 voor scenario-ontwikkeling en € 20.000 voor postproductie. De selectieronden voor bijdragen vinden twee maal per jaar plaats. De deadlines voor het aanvragen van bijdragen zijn 1 maart en 1 september.

Daarnaast is het HBF ook betrokken bij diverse programma's die tot doel hebben het potentieel van filmprojecten en filmmakers uit ontwikkelingslanden te stimuleren, onder andere middels het nieuwe coachingtraject Boost!, het coproductieprogramma Hubert Bals Fund Plus (in samenwerking met het Nederlands Filmfonds) en de Afrikaanse festivaltournee Cinema Mondial Tour.

HBF Harvest op het IFFR
Recent voltooide films die met een bijdrage van het Hubert Bals Fonds tot stand kwamen zijn jaarlijks te zien op IFFR en ook wereldwijd op andere toonaangevende filmfestivals.

IFFR 2014 vertoonde een 'Harvest' van elf door het HBF ondersteunde films, waarvan één in de Hivos Tiger Awards Competitie. De door het HBF ondersteunde film Qissa van Anup Singh kreeg de HBF Dioraphte Award voor beste HBF-film in het festival.

Deze pagina bevat een algemene beschrijving van het Hubert Bals Fonds. Voor meer informatie, zie de HBF-pagina's voor professionals.
Facebook Twitter YouTube Pinterest Instagram Google Plus Spotify